Staket
373 träffar

1 av 373
Bild som illustrerar objekt c32-115621

Blm FGC 14003

Stadsdelen Västerudd/Väster Udd i Karlskrona med bostadshus som har tillhört Sven "Vega-Sven" Andersson, född 1847. Efter Svens död, 1928 bodde här Karl August Hansson (1863-1949) och Johanna Gustava Hansson (1866-1939). Stugan flyttad till Wämöparken cirka 1954.

Innehållstyp: Fotografi