Stenmur
164 träffar

5 av 164
Bild som illustrerar objekt c32-88929

Blm A 879

Vid gravfynd, Hållgården, i Mörtjuk.
En man i basker röker pipa.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör A. Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955)

Innehållstyp: Fotografi