Landsväg
146 träffar

1 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-79882

Blm D 8770 – Landsväg

Den gamla landsvägen, kallad "Kongs lÿden" eller "Kongslüden" vid Runamo, ligger i en glänta i Hobyskogen. Ett naturfenomen skapat för flera miljoner år sedan. Från Fornvårdsobjekt K-län (Fv 32). Länstyrelsen i Blekinge, Vårdsektionen. Fotograf från Länstyrelsen.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Konglüden
10 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-66216

Blm Db 2011 0598 – Kulturlandskap

Thomas Persson guidar vid Runamo, som ligger i en glänta i Hobyskogen. Det är ett naturfenomen skapat för flera miljoner år sedan, längs den gamla landsvägen, kallad "Kongs lÿden" eller "Kongslüden". Här ligger ett block på underliggare.

Innehållstyp: Fotografi
12 av 146
Bild som illustrerar objekt c32-78100

Blm San 1846 – Kulturlandskap

Kongslijden/Kongslÿden eller Kongslüden, också stavat "Kongs lÿden", är ett naturfenomen skapat för flera miljoner år sedan, längs den gamla landsvägen. Går från Torneryd, i öster, genom Runamo fram till Mörtjuk i väster. Sammanfaller delvis med Blekingeleden. Okänd fotograf från Sydöstrans Fotoarkiv.

Innehållstyp: Fotografi