Tavla
127 hits

3 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-112274

Blm 29642 24 – Xylografi

Grafik, xylografi. Slott med vallgrav. Text under "Sölvesborgs Slott i forna dagar". Kolorerad. Försedd med passepartout, glas och brun, slät ram (321 x 375 mm).
Slottet har aldrig sett ut som på bilden och är mycket lik en som Erik Dahlberg gjorde 1658, över Lillöhus i Kristianstad kommun. Någon förväxling har möjligen gjorts här.
Gåva 2021-08-18 från Augerums nya herrgård, "Stora hus", i samband med försäljning. Nya herrgården byggdes runt 1810 och ägdes från år 1855 av justitiekanslern Nils von Koch.

Innehållstyp: Konstföremål
Nyckelord: Borg Grafik Slott Tavla
4 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-28222

Blm 4203 – Tavla

Tavla med glas och guldfärgad ram. Text "KlagoDickt öfwer den ährewördige och wällärde herren Hr Nicolaus Cornerus". Denne var kyrkoherde i Backaryd, död 1706. Textade verser av Cornerus.
Deposition 1903 från Backaryds församling.
Återlämnad till församlingen. Vid inventering 2014 i kyrkans sakristia.

Nyckelord: Kyrkligt Tavla
5 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-28193

Blm 4198 – Tavla

Tavla med träram i svart och blågrönt. Koppargravyr, limmad på trästycke, bestående av tre brädor. Minnestavla om slaget vid Narva, 1700. Rubrik "Åminnesle-Skrift öfwer den med Guds hielp af Den Stormäktigste Swea Konung CARL den TOLFTE Erhålne oförlikneliga Seger emot Tsaren af Musko och des stora Krigshär Innom ett med wallar , Stormpålar och Grafwar starkt befästat läger Wid Staden Narvaden 20. Novemb: Åhr 1700". Troligen graverad av Ambrosius Hedengran (jämför Blm 4199).
Deposition 1903 från Backaryds församling.

6 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-28179

Blm 4201 – Tavla

Tavla med glas och guldfärgad ram. Träbakstycke. Längre text med rubriken "Kongl. Maj:ts TAL Till Riksens Ständer på Riks-Salen, wid Riksdagens öpnande 27 Nowember 1817". Tryckt av kungliga tryckeriet i Stockholm 1817.
Deposition 1903 från Backaryds församling.

8 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-20364

Blm 1445 – Tavla

Tavla, minnestavla av trä. Fyrkantig, svartmålad med inskription i vitt, rörande reparation m.m. av Rödeby kyrka.

"I:N:I
Ao 1725 reparerades Rödebÿ kÿrckia till muren
utan och innan, då giordes och 3 nÿa öpningar och
fönster md alt theras till behör på norra sidan i
koret och kÿrckan samt wästra gafwelen hwar af
Proviantmästaren wid Kongl-Am: Hë Lars
Söderdahl bekåstade then öpning som är i koret.
Ao 1727 Målades hela koret samt östra gafwelen
och omkring fönsterna neder i kÿrckian hwar till. Råd
Mannen her Hindric Schlÿter på kostat 12…

9 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-107286

Blm 7911 – Tavla

Tavla, kollage, med tio stycken uppmonterade sedlar (se Blm 7911:1-10). Text:

"Några prof af Svenska Riksbankens "Sedlar" och "Småsedlar" gångbara under förra hälften af 1800 talet. Som materialet var dåligt, gingo de i rörelsen äfven om blott nedre hälften fans i behåll men "Namnet" måste finnas. Gåfva till Blekinge Museum aug 1912 af C A Lindvall".

Ekram med förgyllning närmast glaset. Lapp på baksida med text "Ramen är gjord af virke från krigsskeppet som uppgräfdes på Blasieholmen 1874 vid 10…

Platser: Stockholm
Nyckelord: Fartyg Tavla
12 (127)
Bild som illustrerar objekt c32-12127

Blm 16233 1 – Tavla

Tavla, tryck med 4 fotografier från Tjurkö stenhuggeri. Upptill 2 fotografier på Frans Herman Wolff och Georg Winter, Glas och svart träram med bladranka, utskuren av en fånge i Karlskrona. 580 x 730 mm, bredd 90 mm. Text "SVENSKA GRANITINDUSTRI- OCH SKEPPSREDERI AKTIEBOLAGET F.H.WOLFF".
Gåva 1967-07-06 av fru Alma Tiwe, Karlshamn. Maken var kontorist i Wolffs bolag i Karlshäll, Karlshamn.