Järnten
2 hits

1 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-2208

Blm 3183 – Metallföremål

Föremål av järn. Tunn flat ten med fyrsidig spiralvriden överdel. Vid övergången från den flata till den spiralformiga delen är en flat krok. Mycket angripen av rost.
Hittad i jorden vid kapellruinen på Torkö. Antagligen suttit på en taknock eller som ankarslut. I så fall troligen 1400-tal (byggt ca 1467 och övergivet 1530-tal).
Gåva 1901 av löjtnanten Per Hugo Hvitfeldt, Karlskrona

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Kyrkligt Smide
2 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-55249

Blm A 25578 – Järnten

Järnten jordfynd från klosterruinen på Torkö. (St.Claras kapell på Torkö i Ronneby kustband uppfördes i slutet av 1400-talet och tillhörde Franciskanerorden, som även kallades gråbröderna. De var ofta föregångare när det gällde att införa nya odlingsmetoder. Även sjukvård bedrevs inom klostren. Text från Kyrkliga kulturminnen)

Innehållstyp: Fotografi