Torkö
84 hits

1 (84)
Bild som illustrerar objekt c32-20074

Blm 4331 – Ryggsköld

Clipeus, ryggsköld från en korkåpa. Av linne, broderad med guldtråd samt blått, rött och gult silke, kantad med guldgalon och fodrad med grovt linne. Kompositionen framställer Jungfru Marie Kröning. T.v Kristus, iklädd röd
mantel och vit underklädnad. I glorian röda strålar. T.h Gud Fader i grågul, blekt klädnad och vit underklädnad; båda sittande på högkarmade tronstolar. I mitten Maria i grågul underklädnad, blå mantel och guldkrona. Över henne svävar den Helige Andes duva. Scenen är tänkt i en kyrka med…

2 (84)
Bild som illustrerar objekt c32-2208

Blm 3183 – Metallföremål

Föremål av järn. Tunn flat ten med fyrsidig spiralvriden överdel. Vid övergången från den flata till den spiralformiga delen är en flat krok. Mycket angripen av rost.
Hittad i jorden vid kapellruinen på Torkö. Antagligen suttit på en taknock eller som ankarslut. I så fall troligen 1400-tal (byggt ca 1467 och övergivet 1530-tal).
Gåva 1901 av löjtnanten Per Hugo Hvitfeldt, Karlskrona

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Kyrkligt Smide