Repslageri
36 träffar

5 av 36
Bild som illustrerar objekt c32-36062

Blm A 240

I mitten Karl August Törnberg med topp (tvinnhuvud), när de slår linor med tretåtig- och entåtig-spinnrockar. Till vänster på bilden sitter Torsten Törnberg på huk. Mannen till höger heter Ludvig Törnberg, son till Karl August.

Innehållstyp: Fotografi
7 av 36
Bild som illustrerar objekt c32-26843

Blm 14040 92 – Märlspik

Märlspik. Spetsigt verktyg av järn med svarvar trähandtag. För splitsning av tåg till sillgarn. Handtag sprucket och hopsatt med järntråd.
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning.
Gåva av fru Josefina Persson, Djupekås, Mjällby.

8 av 36
Bild som illustrerar objekt c32-26787

Blm 14040 38 – Vinda

Handvinda. Användes för läggning av hampgarn till telnar mm.
Från 1880-talet. Vindan har tillhört givarens fader, Nils Mattisson, född i Hörvik. Denne flyttade till Djupekås 1881, var laxfiskare och for ända ner till polska kusten för fiske. Fiskade även ål med hommor. Skutskeppare från 1895.
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning
Gåva av fiskaren och skepparen Knut Teodor Nilsson, Djupekås, Mjällby.

9 av 36
Bild som illustrerar objekt c32-27895

Blm 14040 39 – Topp

Topp av trä, för repslagning. Konisk, med tre längsgående spår. Utstående pinne på sidan. Från mitten av 1800-talet, har tillhört givarens farfar.
Användes för treslagning av rep med rock.
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning.
Gåva av fiskaren och skepparen Knut Teodor Nilsson, Djupekås, Mjällby.

Nyckelord: Fiske Repslageri Topp