Hembygdsförening
22 träffar

4 av 22
Bild som illustrerar objekt c32-38986

Blm D 2004 85 14 – Hembygdsgård

Listers härad tingshus i Norje. Togs i bruk 23/9 1795. De sista tingen hölls här våren 1918.
I dag, Ysane Norje Hembygdsförenings lokaler med turistbyrå.

Innehållstyp: Fotografi
5 av 22
Bild som illustrerar objekt c32-41828

Blm Db 2004 0467 – Hembygdsgård

Listers härad tingshus i Norje.Togs i bruk 23/9 1795. De sista tingen hölls här våren 1918.
I dag, Ysane Norje Hembygdsförenings lokaler med turistbyrå.

Innehållstyp: Fotografi