Fönster
128 träffar

2 av 128
Bild som illustrerar objekt c32-6636

Blm 4040 – Fönster

Fönster med glasmålning i gult, svart och rött. Rund med med blyinfattning. Adliga ätten Goës (n:r 812) vapen med underskrift: "CASPAR GOËS CAPITAIN über ein compagnie Dragoner". Har varit infattad i ett av fönstren i Rödeby gamla kyrka. Casper Goës (f. 1632) var överstelöjtnant vid Skånska Dragonerna. Död i slaget vid Landskrona den 24/7-1677, begraven i Waxala kyrka i Uppland där hans vapen är uppsatt. Gift med Magdalena Transehe von Roseneck i hennes 3:e gifte. Hon var i 2:a giftet förenad med kommendanten A. S:son Våghals-Granatlo i Kristianopel (Se Upplands Fornminnesförening V sid. 72).
Deposition 1902 av Rödeby församling.