Kungsbron
148 träffar

11 av 148
Bild som illustrerar objekt c32-47580

Blm KK 010 – Kejsare

Kejsare Wilhelm II av Preussens avfärd från Karlskrona. Åkte här från Kungsbron. Hallströmska magasinet i bakgrunden.
Kejsare Wilhelm II av Preussen, kejsare i Tyskland, kung i Preussen 1888-1918.

Innehållstyp: Fotografi