Bänk
28 träffar

1 av 28
Bild som illustrerar objekt c32-20370

Blm 4267 – Bänk

Kyrkbänk, delar av. Två gavlar utan fötter, en del av ryggstöd, Grönmålade, gavlarna har varit dekormålade. Kerubansikten är bortslagna.
Gavlar H: 930 mm, B: 275 mm. Ryggstycke L: 1230 mm, H: 208 mm.
Sannolikt från Rödeby gamla kyrka. Jämför brudbänk, Blm 4266. Försvunna bänkar omnämns i Sveriges kyrkor.
Gåva 1904 av kommendören N.G. Lundström i Karlskrona.

Nyckelord: Bänk Kyrkligt Möbel
2 av 28
Bild som illustrerar objekt c32-20369

Blm 4266 – Bänk

Bänk, kyrkbänk, brudbänk. Av trä, skulpterad och målad. På bakstycket 2 förenade händer. Däröver ett genomborrat brinnande hjärta. Allt omgivet av lagerkrans och ornament. På gavlarna änglahuvuden mm. Mitten av 1600-talet.
Grönmålad över ljusare grön färg. Gavlarna troligen tidigare dekormålade (mönster syns i släpljus).
Har tillhört kronolänsman Magnus Frisell och sedan av August Håkansson i Rödeby. Inköptes 1904 av givaren.
Gåva 1904 av Kommendören N.G. Lundström i Karlskrona.

Brudstol/brudbänk förekom främst under 1600-talet och 1700-talet.
Under vigseln satt brudparet på brudstolen, först vända mot altaret och därefter mot församlingen.