Grafik
103 hits

1 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-112274

Blm 29642 24 – Xylografi

Grafik, xylografi. Slott med vallgrav. Text under "Sölvesborgs Slott i forna dagar". Kolorerad. Försedd med passepartout, glas och brun, slät ram (321 x 375 mm).
Slottet har aldrig sett ut som på bilden och är mycket lik en som Erik Dahlberg gjorde 1658, över Lillöhus i Kristianstad kommun. Någon förväxling har möjligen gjorts här.
Gåva 2021-08-18 från Augerums nya herrgård, "Stora hus", i samband med försäljning. Nya herrgården byggdes runt 1810 och ägdes från år 1855 av justitiekanslern Nils von Koch.

Innehållstyp: Konstföremål
Nyckelord: Borg Grafik Slott Tavla
2 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-105625

Blm 749 1 – Tavla

Minnestavla till åminnelse av 200-årsdagen av reformationen, firad 31/10 1717. Graverad, tryckt av Eric Geringius och Ambrosius Hedengren. Tysk text, som inleds med "Gedenckmahl/Über das, zum andern mahl/den 31 Octobris 1717./ Von der Evangelischen Kirche begangene Jubel-Jahr,/ wegen derer, am Tage aller Geizligen, im Jahr 1517./ Von dem Gottseligen Herzn DOCT. MARTINO LUTHERO,/ zum ersten mahl, aus der Göttlichen Warheit, angeschlagenen Grund-Sätze/ wieder den Päbstlichen Ablaß-Kram, und darauff erfolgter/ Wahrer Kirchen-Reinigung./ Imgleichen zur Erinnerung/ Der, auff dem grossen Reichstag zu…

Nyckelord: Grafik Konst Kyrkligt
3 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-5352

Blm 748 – Tavla

Minnestavla. Graverad och tryckt av Eric Geringius, utgiven av Ambrosius Hedengran till minne av jubelfesten den 17 mars 1721 med anledning av 200-årsdagen av den rena evangelistiska lärans införande i Sverige. Text inleds med "Säker Wäg och Himmels Stega/ Til then ewiga Jubel Frögden/ Af Guds klara Ord enfaldigst wist och förestäld wid Jubel Festen/ Som efter/ Den Stormächtigste Swea Konungens/ FREDRICHS den Förstes/ Christeliga Påbud och Befalning uti hela Swea Riket/ Andra gången firades den 17 Martii 1721/ Til…

Nyckelord: Konst Kyrkligt
4 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-5117

Blm 367 – Gravyr

Kopparstick med kyrkoherde Peter Murbeck. Fridlevstad. Midjebild, nästan en face, huvudet högervänt. Text "PETRUS MUHRBECK, Pastor in Fridlefstad et Rödeby. Natus d: 25 Apr: 1708 Denatus d: 3 Decem: 1766. 1 Petri 1:n. Ebr: 13:12, 13, 14.".
Gåva 1899 från Blekinge Fornminnesförening som fått den från kassören
Carl Rosell, Karlskrona.

Innehållstyp: Konstföremål
Nyckelord: Präst
5 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-2305

Blm 757 – Etsning

Gravyr, akvatint, färg. Tyska kyrkan och Stortorget, Karlskrona, före branden 1790. Sign. av Johan Fredrik Martin (1755-1816)
Text "Tyska kyrkan i Carlskrona före branden 1790".
Deposition 1899 av stadsförsamlingen, Karlskrona.

Se 1782-1783 "Svenska vuer" och "Svenska galleriet" 1805 akvatintaverket "Svenska vuer". Efter målning av Elias Martin f. i Stockholm 1739, d. 1818.

Innehållstyp: Konstföremål
Nyckelord: Konst Kyrkligt
7 (103)
Bild som illustrerar objekt c32-5148

Blm 9390 – Gravyr

Kopparstick i två delar, totalt sammansatt av 13 ark. Föreställande Karl X Gustavs begravningståg genom Stockholm 4 november 1660. Deltagare i sorgkläder på väg mot Riddarholmskyrkan. I processionen, samt på kopparstickets sidor och överkant, återfinns provins - och landskapsfanor. Detta skall vara första gången Blekinges landskapsvapen avbildas, dessvärre har en tidigare ägare klippt ut delen med Blekinges vapen varför motivet inte är helt komplett. Nedtill återges några av begravningstågets deltagare med namn.
Ritad av Erik Dahlbergh och graverad av Jean le…

Innehållstyp: Konstföremål
Platser: Stockholm