Teckningar
182 hits

1 (182)
Bild som illustrerar objekt c32-3214

Blm 17500 4 – Blyertseckning

Blyertsteckning. Rökande man i profil. Text på bakstycke "Ett gammalt Karlskrona-original f. d. Kronomatrosen Askenberg. Ritat efter original af J.L. (Jenny Lagerholm 1861-1913) Dec. 1912". Under texten är en tidningsartikel om Askenberg påklistrad. I denna står det att en löjtnant K, med öknamnet "Greta", gjort originalet. Enligt uppgifter om Blm 3279 (likadant motiv) var J F Askenberg född i maj 1818, död i augusti 1871. Originalet sägs här vara gjort av en läkare ombord på linjeskeppet Karl XIV Johan, 1854.…

Innehållstyp: Konstföremål
Platser: Spånga
2 (182)
Bild som illustrerar objekt c32-2429

Blm 4259 – Teckning

Avbildning i full storlek av medeltida stridsyxa, hittad i början av 1700-talet i Grims grotta å Werkö. Yxan finns vid Statens samlingar i Livrustkammaren.
Avbildningen utförd av Överingenjör Carl August Lindvall 1904. Lindvall levde 1829-1918.
Ramen fanerad med ek taget från ett forntida Linjeskepp uppgrävt å Blasieholmen i Stockholm.
Gåva 1904 av Överingenjör Carl August Lindvall.

Grävningarna till teatern, 1873-74, omnämns i SJÖHISTORISKA MUSEET ARKEOLOGISK RAPPORT NR 2014:16.

Teatern är Nya Teatern (Svenska Teatern), uppförd 1875. Brann ned 1925.

Se också Blm 7911.

Innehållstyp: Konstföremål
5 (182)
Bild som illustrerar objekt c32-104666

Blm 29659 – Teckning

Teckning föreställande tre st hästdragna vagnar. Till vänster två st tvåspända landåer och längst till höger en tvåspänd kalesch. Vagnstyperna, samt de tecknade kuskarnas klädsel, kan ge en möjlig datering av teckningen till 1700/1800-tal.
Teckningen utförd på handgjort papper med vattenstämpel "J Honig", holländsk papperstillverkare under 1700/1800-talen.
Tidigare förvärv, omärkt. Stämplad "Blekinge museum arkivet".

Innehållstyp: Konstföremål