Lavering
8 hits

7 (8)
Bild som illustrerar objekt c32-2790

Blm 14025 – Lavering

Tavla, tuschlavering. Lyckeby gamla tingsställe. På baksidan följande anteckning med bläck: "Stora hunden Bas. lilla hunden klang, mannen med ryggen åt åskådaren Häradhöfdingen i Östra Härad i Blekinge Otto Bernhard Kindgren, född i Carlskrona den 18de april 1802. Död å Lyckeby Tingställe den 26te april 1858.". Målad av kapten Ludvig Hubendick (1835-1914). Signerad 1856.
Testamentarisk gåva den 4 juni 1959 av fröknarna Elizabet och Edit Lindegren, Stockholm

Innehållstyp: Konstföremål
8 (8)
Bild som illustrerar objekt c32-2661

Blm 10499 – Tuschteckning

Tuschteckning (svag lavering). Text "Gamla Lyckås slotts fordna utseende, belägit i Blekinge, vid Lyckeby Åmynne (.....?). Detta är Copieradt af et gamalt Danskt Manuscript, ritadt år 1580 - af Lieutnant von Bergen." Teckningen uppklistrad på likvärdigt papper.
Gåva 1928 av fru Mimmi Blomkvist, Karlskrona.
Jämför Blm 1288.

Innehållstyp: Konstföremål
Platser: Karlskrona
Nyckelord: Slott