Guldsmedsaktiebolaget, Stockholm
6 träffar

3 av 6
Bild som illustrerar objekt c32-94884

Blm 13646 – Fat

Fat av silver. I mitten graverad, officersmässbyggnaden på Gräsvik, Karlskrona. På brättet graverat "ÖVERSTELÖJTNANT K. DELIN 1933-1936 UNDEROFFICERSKÅREN I11K". Silverstämplar GAB, "kattfot", S, Stockholm, H8 (Guldsmedsaktiebolaget 1934). Ögla för upphängning.
Gåva 1957-04-01 från Knut Delins sterbhus, Stockholm, genom döttrarna fru Britta Nilsson med man kommendörkapten Anders Nilsson, Stockholm, överstinnan Eva Sahlén, Boden och grevinnan Stina Taube, Lidingö. Gåvan förmedlad av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

4 av 6
Bild som illustrerar objekt c32-94882

Blm 13645 – Fat

Fat av silver. I mitten graverad, krönt sköld med armbortsförsett lejon och blekingeek. På brättet graverat "ÖVERSTELÖJTNANT KNUT DELIN VID AVSKEDET DEN 30 JUNI 1936 FRÅN KAMRATFAMILJER VID I11K". Silverstämplar GAB, "kattfot", S, Stockholm, I8 (Guldsmedsaktiebolaget 1935). Ögla för upphängning.
Gåva 1957-04-01 från Knut Delins sterbhus, Stockholm, genom döttrarna fru Britta Nilsson med man kommendörkapten Anders Nilsson, Stockholm, överstinnan Eva Sahlén, Boden och grevinnan Stina Taube, Lidingö. Gåvan förmedlad av överstelöjtnant Gunnar Hainer, Karlskrona.

5 av 6
Bild som illustrerar objekt c32-27688

Blm 18111 – Bägare

Bägare av silver. Klöverslinga. Förgylld invändigt. Stämplar i botten: GAB St. Erik. Kattfot, S, R9 (1967). Ingraverat: Astrid Lindqvist 27/10 1968 samt en oval med en ko och en mjölkande kvinna på en pall, en mjölkkruka märkt MC (Mejericentralen). Testamentarisk gåva 1983-05 av Astrid Lindqvist, Stockholm

Ämnesområden: Bägare Husgeråd