545
2 träffar

1 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-94843

Blm 6025 – Bok

Bok "Don Ranudo de Colibrados". Lustspel i 4 akter, efter Holberg af Aug.v.Hotzebue. Översättning från tyskan av apotekaren Moses Söderström, Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
Ämnesområden: 545
2 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-94842

Blm 6024 – Bok

Bok "Den öfvergifna dottren". Drama i fem akter. Översättning från danskan av apotekaren Moses Söderström, Karlskrona.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Platser: Karlskrona
Ämnesområden: 545