Blm 29186 – Plåtmynt

Bild som illustrerar objekt c32-85506
1 / 1
Bild som illustrerar objekt c32-85506
Licens: Ej angivet

I juli 2006 rapporterade Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn till länsstyrelsen Blekinge län, att man påträffat en samling kopparplåtar i farvattnen VSV om Sternö, Karlshamns kommun. Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag att tillsammans med sportdykarklubben och Kustbevakningen återfinna och därefter dokumentera platsen. Plåtarna påträffades i rad stående på högkant utan kontext i form av t ex behållare, frånsett enstaka textilfragment. Fyndkontexten är att betrakta som sluten. Ingen fysisk kontext kring mynten har kunnat beläggas. Sannolikt härrör mynten från en skeppslast, några vrakrester kunde dock inte observeras i anslutning till fyndet. Man kan inte heller utesluta att plåtarna gått genom isen i samband med en transport som genomförts vintertid. Fyndet är det till antalet största av plåtmynt som påträffats i Östersjön.
På 62 av plåtarna har präglingsåret kunnat fastställas. Det äldsta myntet är gjort 1710, slutmyntet 1743. Tidpunkten för fyndets deposition kan fastställas till tidigast 1743 och frihetstiden.
Tillsammans med ett plåtmynt som bärgades i samband med upptäckten, utgörs det samlade fyndet av totalt 82 kopparplåtmynt av valörerna ½-, 1-, 2- samt 4-daler. Myntens totala vikt uppgår till 92 kg. Det sammanlagda uppskattade värdet är 150 daler.

29186

Karlshamn 112

Plåtmynt

82

Koppar

92 000

1710 - 1743

Sverige

2006

Sverige

Blekinge

Karlshamn

Karlshamn

Bräkne härad

Sternö Udde

62E 2iS Elleholm

6221090

488984

Depåfynd

Karlshamn 112

1-82

Fyndplatsen är belägen på 20 meters djup, ca 300 VSV om södra Sternö. Fyndet låg på plan botten nedanför ett grund som sluttar från öster.

Jfr Einarsson, L & Jahrehorn M. 2009. Plåtmyntfyndet vid Sternö. Rapport om marinarkeologisk besiktning och bärgning av sjöfynd, Sternö, Karlshamns kommun. Kalmar läns museum, Marinarkeologisk rapport 2009. (RAÄ dnr 3.4.2-4393-2014) Einarsson, L. 2012. Plåtmyntfyndet vid Sternö. Rapport från kompletterande eftersök vid fyndplats av plåtmynt samt upptagning, analys och tolkning av träprover från fartygslämningar vid Samsabådarna vid Sternö, Karlshamns kommun. Kalmar läns museum, Marinarkeologisk rapport 2012. (RAÄ dnr 3.4.2-4393-2014), boken21

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Plåtmynt


Källhänvisning

qrtag"Blm 29186 – Plåtmynt", Blekinge museums samlingsdatabas, hämtad 28 oktober 2021
https://blm.kulturhotell.se/objects/c32-85506/