Blm 29598 8 – Mynt

Bild som illustrerar objekt c32-103338
1 / 1
Bild som illustrerar objekt c32-103338
Max Jahrehorn
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell

Mynt av silver, krusta. Består av totalt ca 30 st silvermynt fördelade på två mindre krustor samt två lösa mynt. Under konservering delades fyndet i totalt fyra mindre krustor.
Vid undersökningen påträffades två st myntkrustor. Den större, fnr 29598 9, har CT-scannats vid Danmarks tekniska universitet (DTU). Scanningen indikerar att krustan består av ca 100 silvermynt. Valören är hvid och präglingsorter kan bestämmas till Malmö och Ålborg. På myntens åtsida återfinns ett "H" samt en krona och på frånsidan ett kors över en sköld.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek om ca 2x6 meter men begränsades till en 3x2 meters ruta i anslutning till skrovsidan. Se rapport.
Fyndmaterialet bestod av sammanlagt ca 70 objekt, bla trä, keramik, läder, metall och djurben. Särskilt kan nämnas en välbevarad träbägare med gravering, delar av ringbrynja, stock till handbössa, armborst och ett större antal silvermynt. Föremålen har konserverats genom Oxider i Kalmar samt Nationalmuseet i Danmark (Brede). Ett flertal föremålsanalyser har genomförts genom Lunds Universitet.

Lstdnr: 431-2230-19
Undersökningstid: 20190826-20190913
Rapport:
Fynd: 29598
Rapport: Grifun/Gribshund (1495). Marinarkeologiska undersökningar, Rönnby, Johan. Södertörns Högskola 2021.

29598

8

1400-tal - Före 1495

1400-tal - Före 1495

Blekinge

728

Mynt

Jordfynd, Penning och bankväsen

Silver

Präglat

Cirka 1400-tal - Före 1495

Danmark

Medeltid

Blekinge

Ronneby

Saxemara

St. Ekön

3F

N560880/O151350

N560880/O151350

Fartygsvrak

Marinarkeologi 2019

Kontext 3, sektor T 1 F

Hvid

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål


Källhänvisning

qrtag"Blm 29598 8 – Mynt", Blekinge museums samlingsdatabas, hämtad 28 oktober 2021
https://blm.kulturhotell.se/objects/c32-103338/