Johannes Bureus
1 träffar

1 (1)
Bild som illustrerar objekt c32-102788

Blm 8777 2 – Medalj

Medalj, minnesmedalj i silver. Till minne av fornforskaren, språkmannen, mystikern, poeten och vetenskapsmannen Johannes Bureus (Johan Bure, 1568-1652). Porträttbild och text "JOH. BUREUS". Frånsida med runsten och text "FACIT INTERPRES SAXA VEL IPSA LOQUI" och "VIR ANTIQUITATIS NOSTRAE PERITUS OB MDCLII". Graverad av Erik Lindberg. Utgiven av Svenska Akademien. 1908 års minnespenning.
Se Svensén "Ärans och minnets valuta, Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009", sid 246.
Deposition 1910 från Karlskrona Högre Allmänna Läroverk.

Platser: Karlskrona
Ämnesområden: Medalj Minnesmedalj Samhälle
Nyckelord: Medalj