Blm 2485 – Värja

Bild som illustrerar objekt c32-20284
1 / 4
Bild som illustrerar objekt c32-20284
Foto: Morgan Olsson/ Blekinge museum
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell
2 / 4
Foto: Morgan Olsson/ Blekinge museum
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell
3 / 4
Foto: Morgan Olsson/ Blekinge museum
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell
4 / 4
Foto: Morgan Olsson/ Blekinge museum
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell

Kavalleriofficersvärja med fäste omkring 1695-1700, klingan något senare. Klinga med 2,7 cm ricasso, längd 93,3 cm, basbredd 3,5 cm, sexkantslipad med blodrand, som avslutas med C-monogram. Fäste, höjd 16,9 cm, av drabanttyp, av förgylld mässing. Droppformig slät knapp, varvid handbygeln varit skruvfästad. Kort knapphals. Parerstänger raka, jämnbreda, vidd 13,5 cm. Kavel, höjd 10,3 cm, svagt spolformig, lindad med ett par grövre och ett par klenare mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill profilerade ringar. Klingan med ricasso är troligen närmare ett par decennier yngre än fästet. Vid klingbytet har troligen också kavellindningen bytts ut och de ursprungliga kransarna ersatts av ringar.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamlingar.

2485

Cirka 1700

Sverige

Blekinge

Sölvesborg

Sölvesborg

1901

Deposition

Värja

Kavalleriofficersvärja

Kyrkliga föremål

1

Mässing

1105

30

Förgyllt, Flätat

Litteratur: Kinman, S. Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Lunds stift. Svenska Vapenhistoriska Sällskapets Skrifter Nya Serien XXVIII 2013 samt Dingertz, S. Värjan på väggen – kyrkvärjor i Blekinge. Svenska Vapenhistoriska Sällskapets tidskrift Varia2002, nr 2.

Personrelation

Sölvesborgs stads- och landsförsamlingar, Sölvesborg

Sölvesborgs kyrka, Sölvesborg

Nyckelord: Värja


Källhänvisning

qrtag"Blm 2485 – Värja", Blekinge museums samlingsdatabas, hämtad 28 oktober 2021
https://blm.kulturhotell.se/objects/c32-20284/