Blm 29598 44 – Behållare

Bild som illustrerar objekt c32-112391
1 / 1
Bild som illustrerar objekt c32-112391
Foto Morgan Olsson/Blekinge museum
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell

Cylindriskt, organiskt föremål. Möjligen färg/färgrester. Konsistens påminner om tjära eller petroleumprodukt. Fyndet kan inte med säkerhet kopplas till Gribshunden, utan kan tolkas som ett sekundärfynd.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen planerat till en storlek om ca 2x6 meter men begränsades till en 3x2 meters ruta i anslutning till skrovsidan. Se rapport.
Fyndmaterialet bestod av sammanlagt ca 70 objekt, bla trä, keramik, läder, metall och djurben. Särskilt kan nämnas en välbevarad träbägare med gravering, delar av ringbrynja, stock till handbössa, armborst och ett större antal silvermynt. Föremålen har konserverats genom Oxider i Kalmar samt Nationalmuseet i Danmark (Brede). Ett flertal föremålsanalyser har genomförts genom Lunds Universitet.

Lstdnr.: 431-2230-19
Undersökningstid: 20190826-20190913
Rapport:
Fynd: 29598
Rapport: Grifun/Gribshund (1495). Marinarkeologiska undersökningar, Rönnby, Johan. Södertörns Högskola 2021.

29598

44

1400-talFöre

1400-talFöre

Blekinge

728

Jordfynd

1

Cirka 1400-talFöre

Medeltid

Blekinge

Ronneby

Saxemara

St. Ekön

3F

N560880/O151350

N560880/O151350

Fartygsvrak

Marinarkeologi 2019

Kontext 2, sektor T 1 E

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Jordfynd


Källhänvisning

qrtag"Blm 29598 44 – Behållare", Blekinge museums samlingsdatabas, hämtad 28 oktober 2021
https://blm.kulturhotell.se/objects/c32-112391/