Blm 241 – Bok

Bild som illustrerar objekt c32-100837
1 / 1
Bild som illustrerar objekt c32-100837
Licens: Creative Commons - Erkännande-Icke kommersiell

Bok. "Historiarum sacrarum encolpodion det er, en nye oc nyttig Bog, om vor Herris Jesu Christi, sampt hans hellige Apostlers, Confessorum oc Martyrers Liff oc Leffnets Historie, vdi huilcken findis Aaret, Maaneden oc Dagen, paa huilcke alting er skeed oc sig tildraget haffuer...."
Gåva 1899 av fru Söderström, f Lindahl.

Se Libris #9473074

241

Innehållstyp: Litteratur


Källhänvisning

qrtag"Blm 241 – Bok", Blekinge museums samlingsdatabas, hämtad 17 januari 2022
https://blm.kulturhotell.se/objects/c32-100837/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + tio =