Vapen
74 träffar

2 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-103253

Blm 29598 29 – Armborstpil

Armborstpil av trä. Pilen har varit försedd med vingar, sannolikt av trä, samt en spets av järn som korroderat bort. Armborstet var under senmedeltid ett vanligt förekommande vapen, och enligt en uppgift från 1507 (under kung Hans regeringstid) skulle hälften av manskapet ombord på de danska örlogsfartygen vara utrustade med armborst (för vidare diskussion se Rapport, bilaga 3). Armborstpilar, eller armborstkäktor som de även benämns, har hittats vid vraket även under tidigare undersökningar.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Armborstpil Jordfynd Pil Vapen
Nyckelord: skäkta
3 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-102730

Blm 29598 7 – Armborst

Trästycke, stock till armborst. På stockens ovansida finns ett tydligt läge för armborstnöten, i övrigt har inga delar av avfyrningsmekanismen bevarats. En tolkning av stocken indikerar att armborstet haft en enaxlig avfyrningsmekanism. Armborstet var under senmedeltid ett vanligt förekommande vapen, och enligt en uppgift från 1507 (under kung Hans regeringstid) skulle hälften av manskapet ombord på de danska örlogsfartygen vara utrustade med armborst (för vidare diskussion se Rapport, bilaga 3).

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-102993

Blm 29598 21 – Blykula

Blykula. Genomförd isotopanalys visar att metallens proveniens är centrala nuvarande Tyskland.
Ett antal liknande blykulor har tidigare påträffats. se Blm 29625 1-5. Håligheter i dessa indikerar att kulorna sannolikt haft en kärna av järn.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av akterkastellet. Schaktet var ursprungligen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Jordfynd Vapen
5 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-103359

Blm 29598 36 – Blykula

Blykula. Isotopanalys visar att proveniensen för metallen sannolikt är centrala nuvarande Tyskland.
Jämför Blm 29625 1-5. Ett antal liknande blykulor har tidigare påträffats vid vraket. Håligheter dessa i kulor indikerar att de haft en kärna av järn.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen av…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Ammunition Jordfynd Vapen
6 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-24424

Blm 1632 – Värja

Dräktvärja, spatservärja, Klinga, längd 89,3 cm, basbredd 2,6 cm, slipad med mötande skär. Klingan med spår av blånering och etsad dekor med geometriska motiv och bladornament. Fäste, höjd 15,0 cm, med blom-och bladskärningar järnskuret korsfäste med svampformig knapp och svampformiga avslutningar på den korta parerstången (7,5 cm), järnskuren flikig nedåtböjd yttre parerplåt. Kavel, höjd 9,0 cm, jämnbred kavel med fint sammanvävd lindning av förgylld tråd och silke bildande ett rutmönster. 1600-talets mitt.

Blm 1632 eller 1633, torde tillhöra vapnet som omnämns i Sveriges kyrkor, tillsammans med fanstänger Blm 1628-1629.

Deposition 1902, av Ronneby Stads- och Lands församlingar.

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
7 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-21913

Blm 1633 – Värja

Civilvärja, kyrkvärja. 1700-talets förra hälft. Klinga, tveeggad längd 82,3 cm, basbredd 2,4 cm, sexkantslipad med 17,7 cm lång blodrand med inslaget XOXOXO. Fäste, höjd 18,5 cm, av förgylld mässing med uppåt vidgad slät knapp, tvärt avslutad nedtill mot en bred rundad knapphals. Handbygeln har en antydd volut och är itappad i knappen. Pas d'ânes och enbart bakre, något nedåt-utåtböjd parerstång med rund knopp i änden, som når 5,0 cm från kärnlinjen. På korssidorna ett upphöjt fält med snibbar framåt och bakåt. Kavel, höjd 9,0 cm, lindad med två par mot varandra tvinnade medelgrova förgyllda mässingstrådar, två par tvinnade klena trådar…

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
8 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-20283

Blm 2484 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Kavalleriofficersvärja omkring 1680. Klinga, längd 85,1 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad och med på bägge sidor 17 cm lång blodrand med inslagna tecken CXCXCX. På utsidan vid blodrandens slut karolinskt C-monogram. Fäste, höjd 15,8 cm av drabanttyp, av järn med rester av förgyllning. Raka jämntjocka parerstänger, vidd 16,4 cm. Handbygeln är itappad i knappen, som är nära klotrund med skårformig knapphals. Parerplåtarna inpassade i fåror på parerbyglamas insidor. Kavel, höjd 9,2 cm, lindad med två par mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill kransar av tvinnad tråd. Fästet är utformat utan tumbygel.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads…

9 av 74
Bild som illustrerar objekt c32-20285

Blm 2486 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Civilvärja, 1700-talets förra hälft. Klinga, längd 84,0 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad med 15 cm lång blodrand, vari är inslaget X X X X X. Inget slutornament. Fäste, höjd 18,6 cm, av förgylld mässing. Dubbelt njurformiga, ogenombrutna parerplåtar med på mitten ansvälld kant. Rundat åttkantig päronformig knapp, vari den numera bortbrutna handbygeln varit itappad. Fingerbyglar, pas d'ânes med "hullingar". En del av den främre bygeln bortbruten. Korset rundat sexkantigt. Kavel, höjd 9,4 cm, av lövträ. Lindningen saknas. Profilerade förgyllda mässingsringar.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads - och landsförsamlingar.

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja