Värja
10 hits

1 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-25305

Blm 1589 – Värja

Värja, 1700-talets början. Klinga tveeggad med flat mittås, spår av graverad dekor i Berainstil, geometrisk och med ett ankaremblem. Fäste av "fransk typ" av gjuten mässing. Parerplåt 8-formig med upphöjd kant. På undersidan tvenne figurer med fiskstjärtar, den ena med en stav, den andra med en mussla, omgiven av bandslingor, på översidans ena halva 2 liknande figurer, den ena med en treudd, den andra blåsande i horn, på andra halvan en sjögud med treudd och en sjöjungfru. Fingerbyglarna smala, runda…

2 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-20284

Blm 2485 – Värja

Kavalleriofficersvärja med fäste omkring 1695-1700, klingan något senare. Klinga med 2,7 cm ricasso, längd 93,3 cm, basbredd 3,5 cm, sexkantslipad med blodrand, som avslutas med C-monogram. Fäste, höjd 16,9 cm, av drabanttyp, av förgylld mässing. Droppformig slät knapp, varvid handbygeln varit skruvfästad. Kort knapphals. Parerstänger raka, jämnbreda, vidd 13,5 cm. Kavel, höjd 10,3 cm, svagt spolformig, lindad med ett par grövre och ett par klenare mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill profilerade ringar. Klingan med ricasso är troligen…

Nyckelord: Värja
3 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-24424

Blm 1632 – Värja

Dräktvärja, spatservärja, Klinga, längd 89,3 cm, basbredd 2,6 cm, slipad med mötande skär. Klingan med spår av blånering och etsad dekor med geometriska motiv och bladornament. Fäste, höjd 15,0 cm, med blom-och bladskärningar järnskuret korsfäste med svampformig knapp och svampformiga avslutningar på den korta parerstången (7,5 cm), järnskuren flikig nedåtböjd yttre parerplåt. Kavel, höjd 9,0 cm, jämnbred kavel med fint sammanvävd lindning av förgylld tråd och silke bildande ett rutmönster. 1600-talets mitt.

Blm 1632 eller 1633, torde tillhöra vapnet som…

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
4 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-21913

Blm 1633 – Värja

Civilvärja, kyrkvärja. 1700-talets förra hälft. Klinga, tveeggad längd 82,3 cm, basbredd 2,4 cm, sexkantslipad med 17,7 cm lång blodrand med inslaget XOXOXO. Fäste, höjd 18,5 cm, av förgylld mässing med uppåt vidgad slät knapp, tvärt avslutad nedtill mot en bred rundad knapphals. Handbygeln har en antydd volut och är itappad i knappen. Pas d'ânes och enbart bakre, något nedåt-utåtböjd parerstång med rund knopp i änden, som når 5,0 cm från kärnlinjen. På korssidorna ett upphöjt fält med snibbar framåt och…

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
5 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-20283

Blm 2484 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Kavalleriofficersvärja omkring 1680. Klinga, längd 85,1 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad och med på bägge sidor 17 cm lång blodrand med inslagna tecken CXCXCX. På utsidan vid blodrandens slut karolinskt C-monogram. Fäste, höjd 15,8 cm av drabanttyp, av järn med rester av förgyllning. Raka jämntjocka parerstänger, vidd 16,4 cm. Handbygeln är itappad i knappen, som är nära klotrund med skårformig knapphals. Parerplåtarna inpassade i fåror på parerbyglamas insidor. Kavel, höjd 9,2 cm, lindad med två par mot varandra…

6 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-20285

Blm 2486 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Civilvärja, 1700-talets förra hälft. Klinga, längd 84,0 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad med 15 cm lång blodrand, vari är inslaget X X X X X. Inget slutornament. Fäste, höjd 18,6 cm, av förgylld mässing. Dubbelt njurformiga, ogenombrutna parerplåtar med på mitten ansvälld kant. Rundat åttkantig päronformig knapp, vari den numera bortbrutna handbygeln varit itappad. Fingerbyglar, pas d'ânes med "hullingar". En del av den främre bygeln bortbruten. Korset rundat sexkantigt. Kavel, höjd 9,4 cm, av lövträ. Lindningen saknas. Profilerade…

Nyckelord: Kyrkligt Vapen Värja
7 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-24423

Blm 10276 – Värja

Värja, kyrkvärja, officersvärja. Klingans längd 883, basbredd 52 mm, med mötande skär. Fäste av järn, med punsad ornamentik. S-formig parerstång, bakre nedböjda armen avslagen. Främre handbygel, skruvad fast i den från sidorna tillplattade päronformade knappen. Stor yttre och mindre inre ovalparerbygel, den inre, perforerade parerplåten finns kvar, men ej den yttre. Från den yttre parerbygelns mitt utgår med två fastsmidda ben en sidobygel, vars övre ände är fastskruvad i knappens utsida. Över den inre parerbygeln går en tumbygel.
Har tillhört Torhamns…

8 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-107793

Blm 29642 21 – Värja

Ämbetsmannavärja, för högre ämbetsman inom rättsväsendet.

Korsformigt fäste av empiretyp. På knappen ett vilande lejon i helfigur, kavel klädd med plattor av pärlemo. På korsets ömse sidor korslagda bilor i fasces, på ena sidan med lilla riksvapnet (utsida), på motstående sida (insida) med Göta Hovrätts vapen.
Rak eneggad klinga utan dekor, skålslipad och med flat rygg. Mot udden dubbelslipad
Baljan av svart läder, munbleck och doppsko av förgylld mässing, med dekor i empirestil. På munbleckets knapp sköld med Lilla Riksvapnet, Göta Hovrätts vapen…

Platser: Augerum
Nyckelord: Rättsväsen Värja
9 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-6833

Blm 4520 – Värja

Kommissvärja m/1685, normaltyp. Fäste av svärtat järn med svagt skålformig, rundoval och helt slät parerplåt, med handbygel, s-formig sidobygel och försedd med tumbygel. Bakre parerstång något nerböjd. Kavel av trä, ursprunglig lindning av mässingstråd saknas, förutom övre och nedre krans. Dubbeleggad klinga med jämnbreda skär och planslipad mittås. På starka delen tre vertikalt ordnade Virastämplar inslagna på klingans ömse sidor.
(Indikerar növändigtvis ej Viratillverkning). Utan balja. Jämför med Blm 1105.
Enligt äldre kataloguppgift funnen tillsammans med människoben och stycken av förmultnat…

Platser: Ronneby Sverige
10 (10)
Bild som illustrerar objekt c32-15330

Blm 21359 – Värja

Värja för tävlingsfäktning. Inrättad för elektrisk bedömningsapparat, stukatklinga med pålimmad ledningstråd och rund parerplåt av aluminium med kontakt av elkabel. Trådlindad kavel av fransk typ. Knapp av svarvad aluminium och lättrad mässing. På klingan tandad tryckkontakt/hejdspets. Parerplåten med invändning, stoppad kudde. Mått: Klinga längd; 89 cm, Fäste längd 19 cm, Parerplåt diameter: 13,5 cm
Signering och märkning: Parerplåt utvändigt stansat "KSS 3" invändigt målat "KSS", med blyerts "LASSE HALL". Samhör med Blm 21360.
Värjan har använts av Lars Hall. 1950-tal
Gåva 1992-06-10 av…