Vägskylt
28 träffar

10 av 28
Bild som illustrerar objekt c32-90528

Blm A 1669 – Brunnshus

Gamla brunnskontoret i Ronneby brunnspark.

Under årens lopp har om- och tillbyggnader gjords, den äldsta delen byggdes troligen omkring 1640.

Den södra (högra) delen har varit kapell i Backaryd och flyttades in till brunnsparken år 1800. Den norra (vänstra) delen, är den äldsta och var ursprungligen mangårdsbyggnad till kronohemmandet Carlstorp, tidigare Bålebro som låg väster om Trollsjön. Den flyttades till nuvarande plats omkring år 1770.

När brunnshotellet stod färdigt 1897 inrättades ett brunnskontor i byggnaden. Den norra delen användes som bostad för kamreren. Brunnskontoret ingick i stadens förvärv av Ronneby Brunn 1940.

Idag finns säljs ett stort urval av ekologiska produkter i butiken…

Innehållstyp: Fotografi