Trpt och kommunikation
141 träffar

13 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-102080

Blm 13588 236 – Rack

Rack. Järnring med en vinkelrät ögla. Vid denna en ytterligare ögla, som är rörlig. 1800-tal. Användes till vrakekas segel och löpte längs klyvarbommen.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Anton Johansson, Nogersund.

14 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-102078

Blm 13588 235 – Rack

Rack. Järnring med en vinkelrät ögla. Vid denna en ytterligare ögla, som är rörlig. Fem små ringar som kan skjutas runt den större. 1800-tal. Användes till vrakekas segel och löpte längs masten.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Anton Johansson, Nogersund.

20 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-102005

13588 135 – Rack

Rack. Skuren, U-formad träbit, med hål i ändarna. Fastsplitsad repögla fäst i ena hålet. Användes till råsegel och löpte längs masten.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Karl August Thörnberg, Östra Torsö, Mjällby.

21 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-101968

Blm 13588 150 – Vantnål

Vantnål, par. Skuren L-formad träbit. Ett hak skuret i ena änden och ett hål i den andra. Använd på blekingseka med sprisegel, för spänna vantet (de linor som stadgar masten).
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Oskar Johansson, Kullagården, Ronneby.

Nyckelord: Vantnål
22 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-101969

Blm 13588 151 – Vantnål

Vantnål, par. Skuren L-formad träbit. Ett hak skuret i ena änden och ett hål i den andra. Använd på blekingseka med sprisegel, för spänna vantet (de linor som stadgar masten).
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Oskar Johansson, Kullagården, Ronneby.

Nyckelord: Vantnål
23 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-102013

Blm 13588 197 – Årklyka

Årklykor, mickar, ett par. Smidd, kantig klyka, med tapp att sätta i båtens reling. Användes på vrakeka, att lägga årorna i vid rodd.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av båtbyggare Anton Johansson, Nogersund.

24 (141)
Bild som illustrerar objekt c32-102092

13588 210 – Dragtåg

Dragtåg, rep. Splitsad, järnbeslagen ögla i ena änden. Lagd av givarens far, Sven Jonasson omkring år 1900. Har används till att dra upp båtar med. Därvid samverkade 15-20 man, som sammankallades med lur. Vid uppdragningen fästes öglan, "kosan", i förstäven med en schackel, "båtstropp", som skruvades fast i kölen.
Förvärvad vid 1956 års fiskeriundersökning.
Gåva av Frans Svensson, Nogersund.