Tenntallrik
5 hits

1 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-102720

Blm 29598 3 – Metallföremål

Del av tallrik, tenn. Föremålet indikerar ett högreståndssammanhang och bör ha ansetts exklusivt vid tiden för Gribshundens förlisning.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård. Tillstånd för undersökningen var givet till MARIS Södertörns högskola, i samverkan med Blekinge museum och Lunds universitet, av länsstyrelsen i Blekinge län 2019-07-09. I samband med undersökningen upprättades en ny översiktsplan samt en 3D-modell över vrakplatsen. Platsen för provschaktet valdes till styrbord i anslutning till främre delen…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
2 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-8587

Blm 10450 235 – Tallrik

Tallrik av tenn, mindre. Av stämplarna är tre synliga på kantens övre sida. Karlskrona stads stämpel omgiven av två mästarstämplar föreställande en människofigur med bokstäverna M och P på båda sidor om huvudet, nertill vid högra benet en boll. Under stadsstämpeln en utsliten årsbokstav. Antagligen samme mästare, som tillverkat 10450:232. På kantens undersida AH och I inristat.
Michel Pontan var verksam i Karlskrona 1732 -1764 verkstaden drevs med hans stämpel fram till 1765.

4 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-8589

Blm 10450 233 – Tallrik

Tallrik av tenn med räfflad rand och något upphöjd kant. Stämplar: under tallriken tre nästan utslitna större stämplar bl.a en rektangulär med texten Carlscrona. På övre sidan i kanten två stämplar med Karlskrona stadsvapen samt två mästarstämplar med ankare samt bokstäverna J och G på var sin sida om ankaret. Årsbokstaven A. På undre sidan bokstäverna B P D antagligen inprickade med knivspets.
Johan Christoffer Georgi var verksam i Karlskrona 1731 - 1754, verkstaden drevs med hans stämpel fram till…

5 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-8588

Blm 10450 234 – Tallrik

Tallrik av tenn med räfflad rand och ganska smal kant. Undertill bokstäverna A H B I inristade. Upptill på kanten en stämpel med Karlskrona stadsvapen samt två stämplar med en människofigur med bokstäverna M och P på var sin sida om huvudet. Årsbokstaven otydlig kan vara S eller G. Året kan vara 1748 eller 1760. Kantens bredd 2,1 cm.
Michel Pontan var verksam i Karlskrona 1732 - 1764 verkstaden drevs med hans stämpel fram till 1765.