Tecknat
193 hits

1 (193)
Bild som illustrerar objekt c32-3214

Blm 17500 4 – Blyertseckning

Blyertsteckning. Rökande man i profil. Text på bakstycke "Ett gammalt Karlskrona-original f. d. Kronomatrosen Askenberg. Ritat efter original af J.L. (Jenny Lagerholm 1861-1913) Dec. 1912". Under texten är en tidningsartikel om Askenberg påklistrad. I denna står det att en löjtnant K, med öknamnet "Greta", gjort originalet. Enligt uppgifter om Blm 3279 (likadant motiv) var J F Askenberg född i maj 1818, död i augusti 1871. Originalet sägs här vara gjort av en läkare ombord på linjeskeppet Karl XIV Johan, 1854.…

Innehållstyp: Konstföremål
Platser: Spånga
2 (193)
Bild som illustrerar objekt c32-2429

Blm 4259 – Teckning

Avbildning i full storlek av medeltida stridsyxa, hittad i början av 1700-talet i Grims grotta å Werkö. Yxan finns vid Statens samlingar i Livrustkammaren.
Avbildningen utförd av Överingenjör Carl August Lindvall 1904. Lindvall levde 1829-1918.
Ramen fanerad med ek taget från ett forntida Linjeskepp uppgrävt å Blasieholmen i Stockholm.
Gåva 1904 av Överingenjör Carl August Lindvall.

Grävningarna till teatern, 1873-74, omnämns i SJÖHISTORISKA MUSEET ARKEOLOGISK RAPPORT NR 2014:16.

Teatern är Nya Teatern (Svenska Teatern), uppförd 1875. Brann ned 1925.

Se också Blm 7911.

Innehållstyp: Konstföremål