Skulpterat
75 träffar

1 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-6014

Blm 2491 – Dopfunt

Dopfunt. Fot till dopskål i form av skulptur, så kallad dopängel, bärande åttakantig skål på huvudet. Målad i flera färger. Under figuren en platta med fyra fötter.
Enligt uppgift från 1763 "den nya Funten, som föreställer en Genius, som höll fatet på Hufvudet".
Tillverkad 1730 och skänkt till Sölvesborgs kyrka av Lars Weidman och Magdalena Hyphoff.
1813 noteras i kyrkans handlingar att man borde anskaffa "en mera passande fot (till dopskålen) icke kostsam, men anständig för ändamålet", men ännu 1865 reparerades…

2 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-21917

Blm 1927 – Träskulptur

Träskulptur. Änglahuvud med vingar. Större delen av ena vingen saknas. Målad.
Från kyrka, sannolikt från baldakin, altaruppsats eller epitafium.
Inköpt 1900. Möjligen från guldsmeden Carl Oskar Svensson i Varberg (gäller alla föremål Blm 1685-2285).

3 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-20271

Blm 1581 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Apostel med lockigt hår, hållande bok. Ursprungliga färgspår: mantel röd, livklädnad svart, baksida gulockra. Sekundärt: mantel blå och skär, livklädnad blågrön och ockragul. Karnation skär.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

4 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-20265

Blm 1575 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Madonna, stående med barnet på armen (Jungfru Maria med Jesusbarnet). Marias högra hand saknas. barnet svårt maskstunget. Målning borta, spår av grön och röd färg på Marias mantel.
Baltiskt arbete från omkring 1500.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

5 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-21920

Blm 5568 – Träskulptur

Träskulptur. 3 träskivor med (500 x 170 mm). Två försedda med palmettförsedda huvud. Ett försett med vapensköld, hjälm och ornament. Målning i vitt med guld.
Se Blm 5567 och 5569. Även dessa från Bräkne-Hoby kyrka?
Inköpta 1908 av sterbhuset efter avlidne Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona.

Platser: Karlskrona
6 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-20270

Blm 1580 – Träskulptur

Träskulptur av ek. Aposteln Johannes, med lockigt hår, hållande kalk. Endast fot kvar. Höger hand saknas. Vänster sidas hår saknas. Ursprungliga färgspår på mantel i rött. Sekundärt, mantel i blått och skärt. Karnation i skärt och rött. Gräs grönt.
1400-talets senare del.
Kan komma från ett äldre altarskåp, som omnämns bland inventarier 1665.
Deposition 1900 av Gammaltorps församling.

Johannes var en av Jesu tolv apostlar och den ende av dem som enligt traditionen inte led martyrdöden. Har kalk som attribut.

7 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-20359

Blm 2496 – Träskulptur

Träskulptur, krucifix. Jesus på korset. Ländkläde i blått och guld. Korsets storlek 820 x 670 mm, tjocklek 20 mm. Figurens längd 600 mm. Armar saknas.
Från 1700-talets början.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamling.
Krucifixet åter till kyrkan 1980.

Foto från Sveriges kyrkor.

8 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-21527

Blm 1240 – Träskulptur

Träskulptur, kors till krucifix. På armarnas ändar evangelisternas symboler. Från korsarmarnas kanter utgå små korsblommor. Delvis skadad. Polykromeringen förstörd med undantag för armarnas medaljonger, där röd grund spåras. 1400-tal.
Hör eventuellt ihop med kristusbild Blm 1260. Dessa är senare ihopmonterade och uppsatta i Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads församling.
Åter till Edestads kyrka 1988.

9 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-21528

Blm 1260 – Träskulptur

Träskulptur, föreställande Kristusbild med törnekrona.
Armarna saknas liksom fötterna. All polykromering förstörd. Baltiskt arbete. Huvudet erinrar om ett Johannes-huvud på fatet av Henning von der Heide, från Norrby, Uppland. Senare hälften av 1400-talet
Hör eventuellt ihop med Blm 1240, kors till krucifix. Dessa är senare ihopmonterade och uppsatta i Edestads kyrka.
Deposition 1900 av Edestads församling i Blekinge.
Åter till Edestads kyrka 1988.

10 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-108058

Blm 1444 – Altarprydnad

Altarprydnad av skulpterad, målad och förgylld ek. Huvudpartiet utgörs av en trärelief av nattvarden. Ovan detta Kristus på korset. På understycket kyrkoherde Bagers och hustrus skulpterade vapen samt initialerna: A B A C B D ( = Anders Bager och Cecilia Bagersdotter). Altarprydnaden utfördes 1673 av bildhuggaren Åke Trulsson i Karlshamn. Se foto Blm Db 2011 1922.
Deposition 1900 av Rödeby församling. Återlämnad 1926-09-04.
Foto från Sveriges Kyrkor.

11 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-109153

Blm 1647 – Överstycke

Överstycke, krönornament i form av vapensköld av trä, dubbelvapen. Skulpterad med rikt lövverk och målad. Skytterska och Utfeltska vapnen.
Carl Gustaf Skytte (1647-1717) var guvernör över Skåne och Blekinge. Han ägde Skunkenberg (senare Johannishus slott). Gift med Anna Catarina Utfelt.
Skölden har tidigare, tillsammans med Blm 1648, suttit på Hjortsberga kyrkas predikstol.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.
Återlämnad 1931-12-12. Återmonterad på predikstolen. Se foto D 13532.

Foto från Sveriges kyrkor

12 (75)
Bild som illustrerar objekt c32-109156

Blm 1648 – Träskulptur

Träskulptur. Ett av rikt lövverk och lagerkrans omgivet textfält. Målat.

Har tidigare, tillsammans med Blm 1647, suttit på Hjortsberga kyrkas predikstol.
Deposition 1900 av Hjortsberga församling.
Återlämnad 1931-12-12.