Ringväv
1 hits

1 (1)
Bild som illustrerar objekt c32-102987

Blm 29598 11 – Ringbrynja

Ringbrynja, delar av. Enskilda och sammanfogade ringar av kopparlegering. Ringarna är nitade och lätt ovala. Nitarna är av samma material som ringen. Fragmentet består av ringar i en fyraraders kedja och dessa har sannolikt suttit vid brynjans nederkant, ärmlinning eller hals som ett prydnadselement. Brynjan i övrigt har sannolikt varit sammansatt av järnringar. I fyndnumret ingår ett antal järnfragment samt fragment av trä och läder.

Se Blm 28315-8.

Om Blm 29598: Fortsatt marinarkeologisk undersökning av fartygsvraket Gribshunden vid St. Ekön, Syd Saxemara,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål