Ring
5 hits

1 (5)
Bild som illustrerar objekt c32-98493

Blm 29457 – Ring

Guldring 22-24K. På ringens insida är "A.C Kleman 3 och 6 april 1805" ingraverat. Ringen är stämplad i Karlskrona av Friedrich Silber.

A.C Kleman står för Anna Carolina Kleman. Guldringen kan möjligen ha tillhört maken, eller blivande maken, Carl Fredrik Ljungstedt, sedemera postdirektör i Karlskrona. Anna Carolina och Carl Fredrik gifte sig i tyska församlingen 27 okt 1805. Datumen 3 och 6 april kan avse lysning eller förlovningsdatum. Det tidigare datumet kan möjligen kopplas till trolovningen, dvs dagen då de träffade…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål