Präglat
1 140 hits

1 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111167

Blm 16681 1 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1563 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
2 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111173

Blm 16681 2 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, Mycket sliten, 1563? (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
3 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111176

Blm 16681 3 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS 2.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1563 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
4 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111179

Blm 16681 4 – Mynt

Mynt, av silver, Danskt. Fredrik II (1559-1588). Danska riksvapnet och text "FREDERICVS Z.D:G. DANIE". Frånsida med valör och text "NORWEGIE · SLAVO GOTO · Q · REX". 1 mark dansk, 1561 (SIEG# F2-15).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
5 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111191

Blm 16681 5 – Mynt

Mynt, av silver, Republiken Förenade Nederländerna (1581–1795), provinsen Västfriesland. Byst av Wilhelm I (Vilhelm den tyste) med svärd och text "DEVS FORTITVDO ETSPS NOSTR - A". Frånsida med Västfrieslands vapen och text " MONE NO ARG DO-MI WESTFRISIA". 1 Rijksdaalder, 1598 (Dav ECT#8864?).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
6 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111194

Blm 16681 6 – Mynt

Mynt, av silver, Republiken Förenade Nederländerna (1581–1795), provinsen Zeeland. Vapen och text "MONETA•ARGENT ORDIN•ZELANDIÆ". Frånsida med dubbelhövdad örn och text "SI DEVS NOBISCVM•QVIS CONTRA NOS". 60 groot (Arendsdaaler), 1602.
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
7 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111344

Blm 16681 7 – Mynt

Mynt, av silver, Kungariket Böhmen (Prag, Tjeckien). Ferdinand I (1526-1564). Byst med spira och klot med kors. Text "FERD:D:G·RO:IMP·S·AV·GER·HVN·BO·REX". Frånsida med dubbelhövdad örn och vapen. Text "INF·HIS·ARCHI·AVST·DVRG·BVRG·". 60 kreuzer (1 gulden), 1564.
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
8 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111347

Blm 16681 8 – Mynt

Mynt, av silver, Österrike, staten Övre Elsass. Ferdinand av Tyrolen (1584-1595). Byst med spira. Text "FERDINANDVS: D: G: ARCHI D: AVSTRIÆ". Frånsida med krönt vapen. Text "DVX: BVR: LAND ALSA: CO: PHIRT". 1 thaler, utan årtal (KLEM# 181-185, Dav ECT# 8088, MB# 14.1).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
9 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111395

Blm 16681 9 – Mynt

Mynt, av silver, Österrike, Tyrolen (Hall). Ferdinand av Tyrolen (1564-1595). Byst med spira. Text "FERDINAND D G ARCHID AVSTRIÆ". Frånsida med krönt vapen. Text "DVX BVRGVNDIE COMES TIROLIS". 1 thaler, utan årtal (A# 273-274, Dav ECT# 8097).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
10 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-111401

Blm 16681 10 – Mynt

Mynt, av silver, Tyskland, furstendömet Braunschweig-Wolfenbüttel. Henrik Julius (1589-1613). Vapen och text "HENRICVS.I VLIVS D.G P E.P HALB D BRV EL". Frånsida med valör och vildman, hållande träd. Text "HONESTUM * PRO * PATRIA". Thaler, 1605 (Dav. 6285?).
Inköpt 1971 från lantbrukare Ebbe Rosenberg, Kättilsboda. Se foto https://blm.kulturhotell.se/items/show/55357.

Mynten Blm 16681:1-10 funna i åker, mellan 1954 och 1956. Detta jämte skärvor av glaserat lergods och rester av förmultnat trä. Fastighet Kättilsboda 1:6.

Nyckelord: Mynt
11 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-112982

Blm 29706 112 – Mynt

Mynt av koppar. Japan. Kejsare Meiji (1867-1912). Drake, valör och text "年十治明 · 本日大" (Stora Japan. År sexton av Meiji). Frånsida med krans av blommor och blad. Text "圓一換 枚百以一錢". 2 sen. 1883 (1867+16),
Tidigare förvärv. Tillhör sannolikt registrerade myntförvärv från tidigt 1900-tal, som ej detaljspecificerats.

Platser: Japan
Nyckelord: Mynt
12 (1140)
Bild som illustrerar objekt c32-112985

Blm 29706 113 – Mynt

Mynt av brons. Japan. Kejsare Meiji (1867-1912). Krysantemum, valör och text "年十治明 · 本日大" (Stora Japan. År sexton av Meiji). Frånsida text "一厘 ". 1 rin. 1883 (1867+16),
Tidigare förvärv. Tillhör sannolikt registrerade myntförvärv från tidigt 1900-tal, som ej detaljspecificerats.

Platser: Japan
Nyckelord: Mynt