Plåtmynt
19 hits

1 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-85506

Blm 29186 – Plåtmynt

I juli 2006 rapporterade Sydkustens Sportdykarklubb Karlshamn till länsstyrelsen Blekinge län, att man påträffat en samling kopparplåtar i farvattnen VSV om Sternö, Karlshamns kommun. Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag att tillsammans med sportdykarklubben och Kustbevakningen återfinna och därefter dokumentera platsen. Plåtarna påträffades i rad stående på högkant utan kontext i form av t ex behållare, frånsett enstaka textilfragment. Fyndkontexten är att betrakta som sluten. Ingen fysisk kontext kring mynten har kunnat beläggas. Sannolikt härrör mynten från en skeppslast,…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnen: Plåtmynt
2 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-105379

Blm 11722 – Mynt

Mynt, fyrkantigt plåtmynt av koppar. Klippta hörn (viktjusterad). Karl XII (1697-1718). Mycket sliten, men storlek och spår av stämplar (små i hönorna) tyder på att det bör vara en 2 daler silvermynt från 1714-1716. SM 198-201. Tillverkad i Stockholm av kanonmetall därifrån eller från Karlskrona. Mynt av kanonmetall är gjutna, vilket denna ser ut att vara. Alla andra plåtmynt är smidda.
Funnen på 3,5 m djup, vid grävning på före detta elverkets tomt i Karlskrona. Kvarteret Nauckhoff vid Kungsgatan.
Inköpt…

Nyckelord: Mynt
9 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-102169

Blm 14582 5 – Mynt

Mynt, fyrkantigt plåtmynt av koppar. Fredrik I (1720-1751). Fem stycken stämplar. I hörnorna krönt FRS och 1729, i mitten 2 DALER SILF:MYNT. Avesta, SM 219.
Blm 14582:1-5, funna i september 1961 vid rivning av manbyggnad hos Harry Persson, på ön Saltärna utanför Ronneby.
Inköpt 1962-05-23.

Nyckelord: Mynt
10 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-102167

Blm 14582 3 – Mynt

Mynt, fyrkantigt plåtmynt av koppar. Karl XII (1697-1718). Sex stycken stämplar. I hörnorna Karl XII:s monogram med "1716", i mitten 1 DALER SM och bredvid detta Götalands vapen med lejon, tre strömmar och "1718". Detta är en så kallad motstämpel. 1 mars 1718 företogs en värdenedsättning av allt kopparmynt. De plåtmynt som fanns i kronans kassor eller i banker undantogs från denna nedskrivning och stämplades med motstämpeln. På myntets baksida Svealands vapen, med tre kronor. Detta är en annan motstämpel.…

Nyckelord: Mynt
11 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-102168

Blm 14582 4 – Mynt

Mynt, fyrkantigt plåtmynt av koppar. Fredrik I (1720-1751). Fem stycken stämplar. I hörnorna krönt FRS och 1722, i mitten 1 DALER SILF:MYNT. Avesta, SM 243.
Blm 14582:1-5, funna i september 1961 vid rivning av manbyggnad hos Harry Persson, på ön Saltärna utanför Ronneby.
Inköpt 1962-05-23.

Nyckelord: Mynt
12 (19)
Bild som illustrerar objekt c32-102166

Blm 14582 2 – Mynt

Mynt, fyrkantigt plåtmynt av koppar. Karl XII (1697-1718). Fem stycken stämplar. I hörnorna Karl XII:s monogram och 1716, i mitten 1/2 DALER SM. Avesta, SM 195. Typ III.
Blm 14582:1-5, funna i september 1961 vid rivning av manbyggnad hos Harry Persson, på ön Saltärna utanför Ronneby.
Inköpt 1962-05-23.

Nyckelord: Mynt