Övrigt material
17 hits

1 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-2208

Blm 3183 – Metallföremål

Föremål av järn. Tunn flat ten med fyrsidig spiralvriden överdel. Vid övergången från den flata till den spiralformiga delen är en flat krok. Mycket angripen av rost.
Hittad i jorden vid kapellruinen på Torkö. Antagligen suttit på en taknock eller som ankarslut. I så fall troligen 1400-tal (byggt ca 1467 och övergivet 1530-tal).
Gåva 1901 av löjtnanten Per Hugo Hvitfeldt, Karlskrona

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Nyckelord: Kyrkligt Smide
2 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93274

Blm 28315 24 – Träföremål

Träföremål. Sex tunna, långsmala träbitar. 20-40 mm långa. En med ett utskuret spår. Det senare kan möjligen kopplas samman med armborstpilar.
Konserverade genom impregnering med PEG 400 och frystorkning under vakuum.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
3 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93276

Blm 28315 22 – Keramikföremål

Keramikföremål. Lergodsfragment med gulbrun glasyr. Tillhört skål eller trefotsgryta. Genom ICP-MA/ES-analys (2019) dateras fragmentet till 1700-tal, sannolik proveniens östra Blekinge. Föremålet kan således inte kopplas till det senmedeltida vraket Gribshunden.
Konserverad.

Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
4 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93492

Blm 28315 17 – Träföremål

Träföremål. Fragment av bearbetat trä, upp till 355 mm långa.
Konserverade genom impregnering med PEG 400 och frystorkning under vakuum.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
5 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93502

Blm 28315 18 – Träföremål

Träföremål. Fragment av bearbetat trä, upp till 185 mm långa.
Konserverade genom impregnering med PEG 400 och frystorkning under vakuum.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
6 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93503

Blm 28315 9 – Metallföremål

Metallföremål. Fragment av korroderat järn. Upp till 80 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
7 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93504

Blm 28315 21 – Metallföremål

Metallföremål. Fragment av korroderat järn. Upp till 60 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
8 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93505

Blm 28315 28 – Metallföremål

Metallföremål. Fragment av korroderat järn. Ca 13 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till kammarladdad…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
9 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93459

Blm 28315 6 – Träföremål

Träföremål. Fragment av bearbetat trä, upp till 200 mm långa. En bit har en tydligt fyrkantig ursparing. En ser ut som en miniatyrlavett, lik Blm 28314.
Konserverade genom impregnering med PEG 400 och frystorkning under vakuum.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
10 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93463

Blm 28315 19 – Glasföremål

Glasföremål. Fragment av glas. Klart "fönsterglas". Ca 40 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
11 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93491

Blm 28315 13 – Stenföremål

Stenföremål. Naturformade stenar. Ca 120-150 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till kammarladdad kanon…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
12 (17)
Bild som illustrerar objekt c32-93320

Blm 28315 12 – Stenföremål

Stenföremål. Naturformade stenar av flinta. Ca 10-100 mm stora.
Konserverade.
Marinarkeologisk undersökning 2002 av Kalmar Läns Museum av fartygsvrak (Gribshunden) vid St. Ekön, Syd Saxemara, Ronneby skärgård - Provschakt i vraket för att testa hypotes om dess identitet och ursprung och att inhämta ytterligare information om skeppets konstruktion, fyndmaterialets karaktär och dess ursprung. Fyndmaterialet bestod av sammanlagt 647 objekt, fördelade på 30 fyndposter; trä, keramik, glas, läder, metall och ben och bl a rest av ringbrynja, slöjdad miniatyr av underrede till…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål