Mässbok
2 träffar

2 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-20048

Blm 3229 – Bok

Mässbok, med pergamentspärmar. Manuskript innehållande psalmer och mässor, latinsk text med noter. På försättsbladet: Spec mea unica Christus / Magnificat anima mea Dominum / Hunc librum possidat Badaeus Petri Frillesstad / Anno 1631.
I slutet av texten: Ende paa Wärss / Coralen / Soli Deo Gloria / Skreffuet i Frillestadt.
Har tillhört Fridlevstads kyrka.
Inköpt 1902 av kantor Jonas Kjällqvist, Lösen.