Kyrkliga föremål
289 träffar

3 av 289
Bild som illustrerar objekt c32-7244

Blm 5569 – Konsol

Konsol av ek, 2 st, med skulpterade barnfigurer, så kallade putto, Målning i svart, guld och hudfärg. Eventuellt från Bräkne-Hoby kyrka. Sannolikt från samma predikstol som Blm 5567. Se Sveriges Kyrkor.
Inköpt 1908 av sterbhuset efter Flaggstyrman Andreas Rodéhn, Karlskrona

7 av 289
Bild som illustrerar objekt c32-20054

Blm 3996 – Predikstol

Predikstol, del av. Fyra sidor bestående av ramar med fyllningar. Kring över- och underkanten listverk. I övre fyllningen målning med Evangelisternas bilder. I den undre fyllningen blombuketter. Målad grön, med detaljer i blått och rött. Sägs före ommålningar ha varit försedd med årtalet 1575. Alltså är den en av landets äldsta bevarade predikstolar från protestantisk tid. Mer detaljer, se Sveriges Kyrkor.

Tidigare funnits i Fridlevstads kyrka. Anteckningar i Sillhöfda kyrkas kyrkostol år 1777: "Af Fridlefstads kyrka är till Sillhöfda Capell lånta: Den gamla Predikostolen - - - - - - - ."
År 1778: " Till målaren Stendahl för Altare…

8 av 289

Blm 17778 – Bokstöd

Bokstöd till prediksstol. Baksidan med två utskurna hakar, rest av svart färg. Framsidan har obehandlat trä. Liten sarg i nederkant.
Tidigare förvärv. Tillhör Fridlevstads gamla predikstol, Blm 3996. Se vidare historik här.

https://blm.kulturhotell.se/items/show/20054

Nyckelord: Kyrkligt Predikstol
9 av 289

Blm 16573 – Klocka

Klocka, rund, så kallad primklocka. Av malm. På ena sidan ett krucifix i relief och på andra sidan "15".
Användes vid särskilda ceremonier i kyrkan, vanligtvis under medeltiden och hängde oftast i koret.
Gåva i december 1968 av herr Sture Olsson, Karlskrona. Givarens fader har troligen köpt klockan på auktion.

Platser: Karlskrona
10 av 289
Bild som illustrerar objekt c32-21509

Blm 5207 – Kistplåt

Likkistplåt, 2 st av tenn, på svart träplatta med ram i svart och guld.

"Här förvaras
den förgängliga delen
af Bonden och HemmansEgaren
Redlige o. Hedervärde
ÅKE SVENSSON
från Öljersjö
Född den 2 April 1780. Dog Ogift den 21 April 1828.
Hans oskrymtade Gudsfruktan, hans stilla och
jemna lefnad, förenadt med Arbetsamhet och flit,
hans Ömhet för Syskon, trofasthet mot wänner,
och godhet mot de behöfvande, gjorde honom högagtad
i tiden, Djupt sörjd och saknad vid dess bortgång,
af Syskon, Slägtingar, Wänner, och Bekanta.
-----------
Men then rättfärdige, om han än bittida dör,
så är han dock i rolighet. Wish.B.4 C.7.v."

Text på undre plåten:
"Jag fann ej det jag
sökte här, Med all min
svett och möda, Jag fann,
att…

12 av 289
Bild som illustrerar objekt c32-20049

Blm 12887 – Fat

Dopfat, dopbäcken. Runt, av driven mässing. Druvklasar på brämet, dubbelörn i botten. I centrum en liten sköld med inskrift: ".. ED / ANNO / 16...".

Funnet av givaren, på en gård i Lösens by. Enligt uppgift har det använts till att ge hönsen mat på. Ursprungligen sägs det ha tillhört Lösens kyrka. Möjligen ett av de fat som nämns som förkomna i Sveriges Kyrkor.
Gåva 1948 av slöjdinspektör Gunnar Nilsson, Lyckeby.

Nyckelord: Dop Kyrkligt