Kavalleriofficersvärja
2 hits

1 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-20284

Blm 2485 – Värja

Kavalleriofficersvärja med fäste omkring 1695-1700, klingan något senare. Klinga med 2,7 cm ricasso, längd 93,3 cm, basbredd 3,5 cm, sexkantslipad med blodrand, som avslutas med C-monogram. Fäste, höjd 16,9 cm, av drabanttyp, av förgylld mässing. Droppformig slät knapp, varvid handbygeln varit skruvfästad. Kort knapphals. Parerstänger raka, jämnbreda, vidd 13,5 cm. Kavel, höjd 10,3 cm, svagt spolformig, lindad med ett par grövre och ett par klenare mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill profilerade ringar. Klingan med ricasso är troligen…

Nyckelord: Värja
2 (2)
Bild som illustrerar objekt c32-20283

Blm 2484 – Värja

Kyrkvärja, begravningsvärja. Kavalleriofficersvärja omkring 1680. Klinga, längd 85,1 cm, basbredd 2,7 cm, rundslipad och med på bägge sidor 17 cm lång blodrand med inslagna tecken CXCXCX. På utsidan vid blodrandens slut karolinskt C-monogram. Fäste, höjd 15,8 cm av drabanttyp, av järn med rester av förgyllning. Raka jämntjocka parerstänger, vidd 16,4 cm. Handbygeln är itappad i knappen, som är nära klotrund med skårformig knapphals. Parerplåtarna inpassade i fåror på parerbyglamas insidor. Kavel, höjd 9,2 cm, lindad med två par mot varandra…