Kärl
17 träffar

1 av 17
Bild som illustrerar objekt c32-103762

Blm 29625 10 – Kärl

Kärl av kopparlegering bestående av tre större bitar samt fem mindre fragment. En av delarna har ett hål, troligen för handtag.

Om föremålen kopplade till 29625: Föremålens proveniens är okänd. De överlämnades 2006 till Kalmar läns museum av Nils Arrhenius, Ronneby. Enligt uppgift bärgade ur Ekösund ca 1970. Sannolikt kan merparten av föremålen härledas till Gribshunden, danske kung Hans flaggskepp som förolyckades i Ekösund år 1495.
Fynden består av delar av en trefotsgryta, keramikskärvor, keramikkärl, delar av kärl kopparlegering, Blykulor, Mindre metallföremål, kvarnsten, stenar, armborstpilar
Datering av keramiken visar att den är yngre än år 1600, varför den troligen inte utgör en del…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål