JPG
371 träffar

7 (371)
Bild som illustrerar objekt c32-113090

Blm Db 2020 0333

Vy där vi kan skymta den nya rondellen längs Pukaviksvägen/riksväg 15/länsväg 116 som blev klar i december 2019. På den stora LED reklamskylten ser vi även den nybyggda bron Frickabron som invigdes den 2 maj 2020. Bron, med sina 83 meter, sammankopplar Halens och Piebodas naturreservat. Olofström kommun blev nominerad till Sveriges friluftskommun 2019, vilket gjorde att man anlade en ny mötesplats precis vid Frickabron.

Innehållstyp: Fotografi
8 (371)
Bild som illustrerar objekt c32-113087

Blm Db 2020 0332

Stenmagasin från 1819, tillhörande Olofströms hembygdsmuseum, som är en del av den gamla gården Lilla Holje. Museet ger en återblick över brukets historia från 1700-talet fram till idag. Det finns även utställda föremål i emalj och rostfritt som tillverkats i Olofström.

Innehållstyp: Fotografi
12 (371)
Bild som illustrerar objekt c32-113078

Blm Db 2020 0329

Vy med den ombyggda Pukaviksvägen/riksväg 15 och länsväg 116 där man inte längre kan göra en vänstersväng in till bland annat bowlinghallen, Holje gym, Olofströms djurskyddsförening och ridskola utan istället har man infört en rondell längre fram.
Vi kan även se det Dannfeltska kapellet till höger, som är en familjegrav för släkten Juhlin. Begravda där är översten Carl Christofer Herman Börrien von Dannfelt och anförvanter. Von Dannfelt som var född i Tyskland och köpte 1811 gården Lilla Holje och tog även…

Innehållstyp: Fotografi