Fornlämning
259 träffar

8 av 259
Bild som illustrerar objekt c32-88929

Blm A 879

Vid gravfynd, Hållgården, i Mörtjuk.
En man i basker röker pipa.

Fotot kan eventuellt vara taget 1954-11-06 under en av landsantikvariens tjänsteresor. Det gjordes då, tillsammans med ingenjör A. Hammelin, en besiktning av vid grustäkt skadade fornlämningar i Mörtjuk. Fotograf: Ingemar Atterman (Källa: Blekingeboken 1955)

Innehållstyp: Fotografi
11 av 259
Bild som illustrerar objekt c32-88928

Blm A 878

Flyttblock med "Hoby altare" inristat.

"...kallas Hoby altare, af den anledning att en kyrkjoverdt i Hoby, som skolat hämta Communionvin ifrån Ronneby til Hoby kyrka, satt sig en söndagsmorgon på denna stenen och supit ut Comunionsvinet, somnat och satt Präst och församling i förlägenhet i Hoby förmedelst brist på Comunion vin." (S. Henschen, 1793).

Innehållstyp: Fotografi
12 av 259
Bild som illustrerar objekt c32-88927

Blm A 877

Flyttblock med "Hoby altare" inristat.

"...kallas Hoby altare, af den anledning att en kyrkjoverdt i Hoby, som skolat hämta Communionvin ifrån Ronneby til Hoby kyrka, satt sig en söndagsmorgon på denna stenen och supit ut Comunionsvinet, somnat och satt Präst och församling i förlägenhet i Hoby förmedelst brist på Comunion vin." (S. Henschen, 1793).

Innehållstyp: Fotografi