Förgyllt
63 hits

1 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-20284

Blm 2485 – Värja

Kavalleriofficersvärja med fäste omkring 1695-1700, klingan något senare. Klinga med 2,7 cm ricasso, längd 93,3 cm, basbredd 3,5 cm, sexkantslipad med blodrand, som avslutas med C-monogram. Fäste, höjd 16,9 cm, av drabanttyp, av förgylld mässing. Droppformig slät knapp, varvid handbygeln varit skruvfästad. Kort knapphals. Parerstänger raka, jämnbreda, vidd 13,5 cm. Kavel, höjd 10,3 cm, svagt spolformig, lindad med ett par grövre och ett par klenare mot varandra tvinnade förgyllda mässingstrådar. Upptill och nedtill profilerade ringar. Klingan med ricasso är troligen…

Nyckelord: Värja
3 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-20359

Blm 2496 – Träskulptur

Träskulptur, krucifix. Jesus på korset. Ländkläde i blått och guld. Korsets storlek 820 x 670 mm, tjocklek 20 mm. Figurens längd 600 mm. Armar saknas.
Från 1700-talets början.
Deposition 1901 av Sölvesborgs stads- och landsförsamling.
Krucifixet åter till kyrkan 1980.

Foto från Sveriges kyrkor.

4 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-108058

Blm 1444 – Altarprydnad

Altarprydnad av skulpterad, målad och förgylld ek. Huvudpartiet utgörs av en trärelief av nattvarden. Ovan detta Kristus på korset. På understycket kyrkoherde Bagers och hustrus skulpterade vapen samt initialerna: A B A C B D ( = Anders Bager och Cecilia Bagersdotter). Altarprydnaden utfördes 1673 av bildhuggaren Åke Trulsson i Karlshamn. Se foto Blm Db 2011 1922.
Deposition 1900 av Rödeby församling. Återlämnad 1926-09-04.
Foto från Sveriges Kyrkor.

5 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-110320

Blm 2864 – Kolonn

Kolonn, skuren av trä. Rund med fyrkantig kapitäl och sockel. Blå- och vitmarmorerad. Förgyllningar. (Hör ihop med Blm 2863, vars nederdel skiljer sig något i utförande). 1600-tal.
Från altarprydnad i Förkärla kyrka.
Inköpta 1901 av handlaren Jöns Olsson, Torskors.

8 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-20072

Blm 2863 – Kolonn

Kolonn, skuren av trä. Rund med fyrkantig kapitäl och sockel. Blå- och vitmarmorerad. Förgyllningar. (Hör ihop med Blm 2864, vars nederdel skiljer sig något i utförande). 1600-tal.
Från altarprydnad i Förkärla kyrka.
Inköpta 1901 av handlaren Jöns Olsson, Torskors.

9 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-20057

Blm 2529 – Mässhake

Mässhake, av röd sammet (bleknad, nästan brun). På ryggsidan kors av guldgaloner. På bröstsidan strålande sol av förgyllt silver, innehållande triangel (symbolen för treenigheten) och inskrift "Jehova" med hebreiska bokstäver. Knäpps med hake och hyska på vänster axel. 1700-talets slut.
Deposition 1901 av Sturkö församling.

10 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-6358

Blm 3291 – Träskulptur

Träskulptur, kartusch. Rak underkant, sannolikt krönornament. Cirkel med dubbelt C (Karl XI?) under kunglig krona. Allt i guld. Runt detta, bladverk i grått/blått. Längst ner, rött.
Deposition 1902 av stads- och landsförsamlingarna i Ronneby.

11 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-8319

Blm 10409 – Kollektlåda

Kollektlåda av trä. Helt blåmålad. Framtill en skulpterad framställning av en kyrka med långhus och kor samt klockstapel. Baksidan förgylld med inskrift "1682 HR ANDERS BAGER ANDERS SÖN CICEL BAGES DAATTER".
Målad av målaren Petter Starck. Befinner sig i mycket gott skick. Har tillhört Fridlevstads kyrka. Jmfr Blm 343 (Sveriges kyrkor, Blekinge, band 1, sidan 335, figur 370).

12 (63)
Bild som illustrerar objekt c32-19023

Blm 25341 – Bägare

Konisk bägare av silver, invändigt förgylld. Delvis förgylld utsidan. Bladornamentik samt en krönt eklövskrans med monogram KM. Stämplad i botten, mästare, stadsstämpel, kattfot, årsbokstav (1758) åldermansstämpel, åldersranka . Ingraverat HNMCL 1768 i botten.
Johan Svart född 1720, mästare 1750, död 1799.
KM = Knut Malm, rådman i Oskarshamn, sedemera borgmästare. Knut Malms äldsta dotter Anna, lärarinna i Oskarshamn skänkte bägaren till givarens mamma. Givarens mamma ville att bägaren skulle finnas i Karlskrona.

Platser: Karlskrona