Flora
113 träffar

10 av 113
Bild som illustrerar objekt c32-45980

Blm E 00129 – Vägväsen

Vägträd, bok vid gamla landsvägen Förkärla-Listerby.Platsen där hästskjuts är heter Blaxelid (eller möjligen Blackselid). Namnet kommer sig av att de ryska krigsfångarna som byggde vägen på sjuttonhundratalet var i bojor (hade en black om foten).

Innehållstyp: Fotografi