Dopfunt
14 hits

1 (14)
Bild som illustrerar objekt c32-6014

Blm 2491 – Dopfunt

Dopfunt. Fot till dopskål i form av skulptur, så kallad dopängel, bärande åttakantig skål på huvudet. Målad i flera färger. Under figuren en platta med fyra fötter.
Enligt uppgift från 1763 "den nya Funten, som föreställer en Genius, som höll fatet på Hufvudet".
Tillverkad 1730 och skänkt till Sölvesborgs kyrka av Lars Weidman och Magdalena Hyphoff.
1813 noteras i kyrkans handlingar att man borde anskaffa "en mera passande fot (till dopskålen) icke kostsam, men anständig för ändamålet", men ännu 1865 reparerades…

7 (14)
Bild som illustrerar objekt c32-98903

Blm Db 2019 0210

Dopfunten har huggits i Backarydsgranit och tillkom 1945 genom en insamling i församlingen. På kuppen står Jesu ord "Låten barnen komma till mig". I dopfunten finns ett dopfat av mässing från 1768. I botten är fåglar och jägare avbildade. På brättet finns en hjortfris och en fastnitad mässingsplåt med inskriptionen: "Sven Humble Sara Chatarina Olsson Gifwit Till Bakareboda Capell den 25 Augusti 1768 samma år detta capell inwigdes herranom". Se även bildnummer "Blm_Db 2019 0217".

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Sillhövda kyrka