Byggnadsstil
12 träffar

1 (12)
Bild som illustrerar objekt c32-35902

Blm A 22156 – Herrgård

Alkov i sovrummet med gardrober i övre våningen i klassicistisk stil på Spandelstorps gård.
Huvudbyggnad uppfördes 1781 av landshövding Anders af Håkansson.

Innehållstyp: Fotografi
4 (12)
Bild som illustrerar objekt c32-37391

Blm A 5224 – Ekonomibyggnad

Fastighetsnr är Hörvik 22:6, och huset är byggt 1879. Fotot föreställer Arthur Joelssons hus som ligger bakom de ekonomibyggnader som skymmer bostaden till största del. Efter fastighetsbeteckningen finns Hosaby inom parentes.

Innehållstyp: Fotografi
6 (12)
Bild som illustrerar objekt c32-37389

Blm A 5222 – Bostad

Matilda Anderssons hus i Hörvik som byggdes i mitten av 1800-talet. Det vi ser på bilden är den Norra långsidan och kan konstatera att till skillnad från Södra sida är Norra takdelen plåtbelagt. Fastighetsbeteckning är Hörvik nr 21.

Innehållstyp: Fotografi
7 (12)
Bild som illustrerar objekt c32-37393

Blm A 5227 – Sjöbod

Arthur Joelssons fastighet i Hörvik med beteckningen Hörvik 22:6. Efter beteckningen står Hosaby inom parentes. Norra gavlen på sjöboden syns mitt i bilden dessutom syns en källarstuga, båda tillhör fastighet Hörvik 22:13, som är grannfastigheten och som i sin tur ägs av Leornard Persson.

Innehållstyp: Fotografi