Brudbänk
1 träffar

1 av 1
Bild som illustrerar objekt c32-20369

Blm 4266 – Bänk

Bänk, kyrkbänk, brudbänk. Av trä, skulpterad och målad. På bakstycket 2 förenade händer. Däröver ett genomborrat brinnande hjärta. Allt omgivet av lagerkrans och ornament. På gavlarna änglahuvuden mm. Mitten av 1600-talet.
Grönmålad över ljusare grön färg. Gavlarna troligen tidigare dekormålade (mönster syns i släpljus).
Har tillhört kronolänsman Magnus Frisell och sedan av August Håkansson i Rödeby. Inköptes 1904 av givaren.
Gåva 1904 av Kommendören N.G. Lundström i Karlskrona.

Brudstol/brudbänk förekom främst under 1600-talet och 1700-talet.
Under vigseln satt brudparet på brudstolen, först vända mot altaret och därefter mot församlingen.