Befästning
35 träffar

10 av 35
Bild som illustrerar objekt c32-89760

Blm SL 896 – Befästning

Slutningsmuren mellan sjöofficersmässen och kronostallet vid Amiralitetstorget, Karlskrona.

Slutningsmuren är resultatet av ett påbörjat bygge av en befästningsring med ett stort antal bastioner förenade av raka murverk under 1683. Men pengar och tid räckte inte till bygget så byggets planering ändrades 1694 till en slutningsmur mellan varvet och det civila. Sedan under 1800-talet rev man delar av Slutningsmuren och de återstående resterna av den är det vi ser i fotot.

Innehållstyp: Fotografi