443
2 träffar

2 av 2
Bild som illustrerar objekt c32-94844

Blm 6882 – Bok

Bok "Dispensatorium". 2 handskrivna band. Har tillhört apotekare Moses Söderström, ägare av apoteket Göta Lejon i Karlskrona.
Dispensatorium var en apotekarebok, i vilken alla läkemedel, som skulle finnas på apoteket angavs. Här beskrevs också tillredningen av dessa.
Gåva av apotekaren Bror Adolf Söderströms sterbhus, Karlskrona.

Innehållstyp: Litteratur
Ämnesområden: 443 757