Bengt Oxenstierna
1 träffar

1 (1)
Bild som illustrerar objekt c32-103008

Blm 8811 – Medalj

Medalj, minnesmedalj i silver. Till minne av riksrådet och diplomaten Bengt Oxenstierna (1591–1643). Porträttbild och text "B. OXENSTIERNA. REGNI. SVEC. SENATOR. PRIMUS. INTER. SVECOS. PERVESTIGATOR. ORIENTIS". Frånsida med bevingat djur (Pegasus?). Text "QVO. VOCANT. AENIGMATA"
Graverad av Erik Lindberg. Utgiven av Svenska Akademien. 1917 års minnespenning.
Se Svensén "Ärans och minnets valuta, Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009", sid 264.
Deposition 1917-12-30 från Karlskrona Högre Allmänna Läroverk.

Platser: Karlskrona
Ämnesområden: Medalj Minnesmedalj Samhälle
Nyckelord: Medalj