Per Adolf Månsson, Stenshamn
10 träffar

7 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-37714

Blm A 745

Per Adolf Månssons stuga med torskrev upphängda till tork på staketet. Utanför staketet, till vänster, sitter Birgitta Jakobsson (senare gift Johansson) och kloftar torskrev. Bredvid henne sitter ytterligare en ung kvinna. Året bör enligt Birgitta vara 1955.

Innehållstyp: Fotografi
8 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-10716

Blm 14040 128 – Ryssja

Ryssja för fångst av ål. Strut med en långarm (mitten) och två genarmar (sidorna). Struten har 13 gjorer av eneträ. Under gjorerna "skålningar" av eneträ för att minska slitaget. Långarmen fästes i land.
Ryssjan har tillverkats och använts av säljarens fader, fiskaren Per Adolf Månsson, Stenshamn, Torhamn.
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning.
Inköpt från fiskaren Manfred Månsson, Stenshamn, Torhamn.

Ämnesområden: Fiske Fångstredskap Ryssja
Nyckelord: Fiske Ryssja
9 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-10694

Blm 14040 111 – Brännjärn

Brännjärn, för märkning av fiskeredskap. Fyrsidig järnten med bokstäverna "PAMS" (Sannolikt Per Adolf Månsson Stenshamn? Detta var säljarens far). Skaft med ögla i änden.
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning
Inköpt från fiskaren Manfred Månsson, Stenshamn, Torhamn.

Nyckelord: Fiske Märkning
10 av 10
Bild som illustrerar objekt c32-10728

Blm 14040 112 – Flöte

Flöte, flån till fiskenät. Rektangulär träbit, med rundade hörn. Två hål i varje ände. Märkt "PAMS 1930" (Per Adolf Månsson Stenshamn. Denne var fader till säljaren).
Förvärvad vid 1959 års fiskeriundersökning
Inköpt från fiskaren Manfred Månsson, Stenshamn, Torhamn.