Hoby
27 träffar

3 av 27
Bild som illustrerar objekt c32-88928

Blm A 878

Flyttblock med "Hoby altare" inristat.

"...kallas Hoby altare, af den anledning att en kyrkjoverdt i Hoby, som skolat hämta Communionvin ifrån Ronneby til Hoby kyrka, satt sig en söndagsmorgon på denna stenen och supit ut Comunionsvinet, somnat och satt Präst och församling i förlägenhet i Hoby förmedelst brist på Comunion vin." (S. Henschen, 1793).

Innehållstyp: Fotografi
4 av 27
Bild som illustrerar objekt c32-88927

Blm A 877

Flyttblock med "Hoby altare" inristat.

"...kallas Hoby altare, af den anledning att en kyrkjoverdt i Hoby, som skolat hämta Communionvin ifrån Ronneby til Hoby kyrka, satt sig en söndagsmorgon på denna stenen och supit ut Comunionsvinet, somnat och satt Präst och församling i förlägenhet i Hoby förmedelst brist på Comunion vin." (S. Henschen, 1793).

Innehållstyp: Fotografi